Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
26

I C 884/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim

Data orzeczenia: 2017-07-24

Data publikacji: 2017-08-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 884/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Tomasz Krajewski Protokolant : st. sekr. sąd. Tomasz Lewandowski po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2017 r. w Aleksandrowie Kujawskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w S. przeciwko J. J. (1) o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) S.A. w S. wniósł pozew przeciwko J. J. (1) o zapłatę kwoty 86
Czytaj więcej»

I Co 315/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim

Data orzeczenia: 2017-07-21

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: art.129§2 kpc oraz art.6 ustawy o radcach prawnych daje pełnomocnikowi będącemu radcą prawnemu uprawnienia wyłącznie do sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem. Poprzez odpis rozumie się dokładną kopię lub przepisanie treści oryginalnego dokumentu (…). Z powyższego wynika zatem, iż pełnomocnik będący radcą prawnym nie może w oparciu o art.129 § 2 kpc oraz art.6 ustawy o radcach prawnych sporządzić wypisu lub wyciągu z dokumentu, który miałby moc dowodową równą oryginałowi, nawet jeśli poświadczy jego zgodność z oryginałem.
Sygn. akt I Co 315/17 POSTANOWIENIE Dnia 21 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Krajewski po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2017 r. w Aleksandrowie Kujawskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko dłużnikowi P. K. o nadanie klauzuli wykonalności na skutek skargi wierzyciela na orzeczenie referendarza są
Czytaj więcej»

I Ns 269/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim

Data orzeczenia: 2017-05-16

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 269/16 POSTANOWIENIE Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Krajewski Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Kulpa po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 r. w Aleksandrowie Kujawskim na rozprawie sprawy z wniosku B. K. z udziałem K. W. o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu postanawia: 1 zezwolić B. K. na dokonanie sprzedaży nieruchomości położonej w A. prz
Czytaj więcej»

I C 449/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 449/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Tomasz Krajewski Protokolant : st. sekr. sąd. Tomasz Lewandowski po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2017 r. w Aleksandrowie Kujawskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko M. R. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. R. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 32.500 zł (trzydzi
Czytaj więcej»

I Co 78/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-04-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Spadkobierca osoby, która w postępowaniu egzekucyjnym występowała jedynie jako małżonka dłużnika, przeciwko której sąd nadał klauzulę wykonalności w trybie art.787 kpc, wstępuje w sytuację prawną spadkodawcy, co oznacza, że egzekucja może być prowadzona przeciwko temu spadkobiercy wyłącznie z przedmiotów stanowiących poprzednio majątek objęty wspólnością majątkową dłużnika i jego małżonki. Oznacza to równocześnie, że niedopuszczalne jest prowadzenie egzekucji z majątku osobistego spadkobierczyni.
Sygn. akt I Co 78/17 POSTANOWIENIE Dnia 31 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: S.S.R. Tomasz Krajewski po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2017 r. w Aleksandrowie Kujawskim na posiedzeniu niejawnym w sprawie egzekucyjnej z wniosku Krajowej Spółki (...) SA w T. przeciwko M. W. (1) i M. W. (2) o świadczenie pieniężne skargi M. W. (2) na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Ł. B. , polegaj
Czytaj więcej»

I C 752/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim

Data orzeczenia: 2017-02-23

Data publikacji: 2017-03-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 752/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Tomasz Krajewski Protokolant : st. sekr. sąd Tomasz Lewandowski po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2017 r. w Aleksandrowie Kujawskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko Z. K. i K. K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) Banku (...) S.A. z siedzibą w
Czytaj więcej»

I C 160/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim

Data orzeczenia: 2017-03-10

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 160/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Tomasz Krajewski Protokolant : st. sekr. sąd. Tomasz Lewandowski po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2017 r. w Aleksandrowie Kujawskim na rozprawie sprawy z powództwa P. D. przeciwko M. S. o zapłatę wyrok zaoczny z dnia 29 czerwca 2016 roku w całości utrzymuje w mocy. UZASADNIENIE Powód P. D. wniósł przeciwko pozwane
Czytaj więcej»

I C 420/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 420/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Tomasz Krajewski Protokolant : st. sekr. sąd. Tomasz Lewandowski po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2017 r. w Aleksandrowie Kujawskim na rozprawie sprawy z powództwa M. P. (1) przeciwko D. K. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego D. K. na rzecz powoda M. P. (1) kwotę 770,47 zł (siedemset siedemdziesiąt złotych czter
Czytaj więcej»

I C 308/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim

Data orzeczenia: 2017-01-19

Data publikacji: 2017-03-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 308/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Tomasz Krajewski Protokolant : st. sekr. sąd. Tomasz Lewandowski po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2017 r. w Aleksandrowie Kujawskim na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. przeciwko A. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej A. S. na rzecz powoda Z. S. kwotę 41.422,43 zł (czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadz
Czytaj więcej»

I Ns 544/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim

Data orzeczenia: 2016-10-11

Data publikacji: 2016-11-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 544/14 POSTANOWIENIE Dnia 11 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Krajewski Protokolant: st. sekr. sądowy Tomasz Lewandowski po rozpoznaniu w dniu 3 października 2016 r. w Aleksandrowie Kujawskim na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą w G. z udziałem P. R. i Skarbu Państwa - Starosty (...) o zasiedzenie służebności gruntowej postanawia: 1 stwierdzić, że z dniem 1 stycznia 198
Czytaj więcej»